2021.gada 6.oktobrī

 Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2021.g.3.ceturksnī tika atgrieztas 15 personas -uz Irāku, Moldovu, Ukrainu un Krieviju. Kopš projekta sākuma ir atgrieztas 184 personas. Reintegrācijas palīdzība sniegta 5 personām. Kopā kopš projekta sākuma ir sniegta reintegrācijas palīdzība 88 personām.