2021.gada 6.jūlijā

 Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2021.g.2.ceturksnī tika atgrieztas 6 personas - uz Uzbekistānu, Kirgistānu, Ukrainu un Vjetnamu. Kopš projekta sākuma ir atgrieztas 169 personas. Reintegrācijas palīdzība sniegta 5 personām. Kopā kopš projekta sākuma ir sniegta reintegrācijas palīdzība 83 personām.