Ko mēs darām
Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) pārstāvniecība Latvijas Republikā 2019.gada 3.janvārī uzsāk Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ”Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g.” (Granta līguma Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1). Projekts tiks realizēts laika posmā no 2019. gada 3.janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekts sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas imigrācijas kontroles efektivitātes uzlabošanā un palīdzēs nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK īstenošanu. Projekta īstenošana veicinās trešo valstu pilsoņu vēlmi brīvprātīgi atgriezties uz savu mītnes valsti, kas ļaus nodrošināt efektīvu un ātru trešo valstu pilsoņu atgriešanos, kā rezultātā tiks samazināts valsts institūciju noslogojums atgriešanas procesa organizēšanas jomā.

Lai veicinātu brīvprātīgās atgriešanas palīdzības paplašināšanu un veiksmīgu sadarbību ar atbildīgajām valsts iestādēm, 2012.gada nogalē tika noslēgts sadarbības līgums starp Starptautisko Migrācijas organizāciju un LR Valsts Robežsardzi. Arī pēc projekta ieviešanas IOM plāno nodrošināt ilgstošu un ilgtspējīgu brīvprātīgās atgriešanas palīdzības sniegšanu izmantojot pieejamos finanšu avotus.

Brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšana.

Projekta ietvaros paredzēts ap 280 personām sniegt brīvprātīgās atgriešanās palīdzību. Regulāri apsekojot patvēruma meklētāju centrus sniegta informācija par brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības iespējām un personīgas konsultācijas atbilstoši katras personas situācijai. Saņemot pieteikumu uz brīvprātīgās atgriešanās palīdzību, katrs gadījums tiks koordinēts ar VRS un PMLP. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta derīga ceļošanas dokumenta sagādāšana, biļešu rezervēšana un saņemot izbraukšanas rīkojumu arī biļešu iegāde. Izceļošanas dienā atgriežamās personas tiks pavadītas līdz lidostai, dzelzceļa stacijai vai autoostai, kur tiks izmaksāts naudas pabalsts. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta arī tranzīta palīdzība vai sagaidīšanas palīdzība. Ievainojamām personām tiks pievērsta īpaša uzmanība ar maksimālu palīdzību.

Reintegrācijas palīdzības sniegšana.

Projekta ietvaros paredzēts ap 140 personām sniegt reintegrācijas palīdzību.

Pēc atgriešanās savā dzimtenē, sadarbībā ar IOM birojiem izcelsmes valstīs potenciālie reintegrācijas palīdzības saņēmēji tiks konsultēti par reintegrācijas iespējām. Saskaņojot ar IOM Rīgas biroju tiks izvēlēti visievainojamākie migranti, kuriem tiks sniegta reintegrācijas palīdzība, izvēlēts piemērotākais palīdzības veids un tiks sniegti reintegrācijas pakalpojumi. Reintegrācijas palīdzība tiks sniegta viena gada laikā pēc brīvprātīgās atgriešanās izcelsmes valstī.

Īslaicīgas uzturēšanās palīdzības nodrošināšana brīvprātīgi atgriežamajām personām.

Projekta ietvaros paredzēts palīdzēt 56 personām. Pagaidu dzīvesvietas, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādes palīdzība tām personām, kurām nav pieejami līdzekļi sevis un savas ģimenes uzturēšanai līdz izceļošanas brīdim. Minētām personām tiks apmaksāta uzturēšanās kādā no hosteļiem vai lētākām viesnīcām līdz izceļošanas dienai.

Projekts atbilst KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (4.12.2015) C(2015) 8521 ar ko apstiprina Latvijas valsts programmu atbalsta saņemšanai no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda laikposmam no 2014. gada līdz 2020. Gadam un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.gadam) Latvijas nacionālajai programmai.

Projekts pilnībā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembrī pieņemtajai Direktīvai 2008/115/EU par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta finansējums ir 532 651 EUR. Projekta finansēšanas avoti - Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 75% un Valsts budžeta līdzekļi 25%.

Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā migrācijas organizācija