Par IOM
Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) ir galvenā starpvaldību humanitāra nepolitiska organizācija, kas darbojas migrācijas jomā. Starptautiskā Migrācijas organizācija tika nodibināta 1951.gadā. Tā ir starpvalstu valdību struktūra, kura sastāv no 118 dalībvalstīm un 24 novērotājvalstīm. IOM ir vairāk kā 290 biroju visā pasaulē, kuros strādā ap 5000 darbinieku.
Centrālais organizācijas birojs atrodas Ženēvā, bet otrs galvenais birojs Manilā, Filipīnās. Latvija vispirms parakstīja novērotāja līgumu 1994. gadā un 1999. gadā iestājās kā pilntiesīga dalībvalsts. Pasaulē nav nevienas valstis, kas nebūtu pakļauta starptautiskās migrācijas straumēm. Ikviena valsts ir vai nu izcelsmes, tranzīt, mērķa valsts vai visas trīs vienlaicīgi.
21. gadsimta sākumā viens no 35 cilvēkiem ir migrants. Šis skaitlis ir pat augstāks industriālajās valstīs, kur katrs desmitais cilvēks ir atstājis savu izcelsmes valsti. Mūsu starptautiskās sistēmas drošība un stabilitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, kā nācijas un organizācijas var sastrādāties, lai nodrošinātu humānu un efektīvu migrācijas koordinēšanu.

Informācija par IOM un tās darbību visā pasaulē: www.iom.int.