Arhīvs 2014.-2015.

Grūtībās nonākušu cilvēku pārvietošana ir viens no IOM pamatuzdevumiem globālās migrācijas kontekstā. IOM organizē drošu cilvēku pārvietošanu ceļā uz pagaidu vai pastāvīgo dzīvesvietu vai arī atgriež cilvēkus viņu mītnes zemē. Šobrīd brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzība tiek sniegta Eiropas Atgriešanās fonda projekta „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2014.-2015. gads" ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Eiropas Atgriešanās fonds 75%, Valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.
2015. gada 30. jūnijā

2015. gada maijā brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 11 personām - 5 Gruzijas pilsoņiem, 5 Ukrainas pilsoņiem, 1 Brazīlijas pilsonim.


2015. gada 1. jūnijā

2015. gada maijā brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 5 personām - 3 Gruzijas pilsoņiem, 2 Ukrainas pilsoņiem.


2015. gada 1. maijā

2015. gada aprīlī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 8 personām - 5 Gruzijas pilsonim, 2 Ukrainas pilsoņiem, 1 Krievijas pilsonim un 1 Moldovas pilsonim.


2015. gada 1. aprīlī

2015. gada martā brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 2 personām – 1 Gruzijas pilsonim un 1 Ēģiptes pilsonim.


2015. gada 2. martā

2015. gada februārī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 1 personai – Gruzijas pilsonim.

Februārī reintegrācijas palīdzību saņēmušas 6 personas.


2015. gada 3. februārī

2015. gada janvārī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 6 cilvēkiem, no tiem 2 Krievijas pilsoņi, 2 Kazahstānas pilsoņi un 1 Gruzijas pilsonis.

Janvārī reintegrācijas palīdzību saņēmušas 2 personas.


2015. gada 5. janvārī

2014. gada decembrī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 3 cilvēkiem, no tiem 2 Gruzijas pilsoņi un 1 Krievijas pilsonis.

Decembrī reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstīs saņēmušas 3 personas. Kopš projektā laika posmā no jūlija līdz decembrim atgriešanās palīdzība sniegta 52 personām, reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstīs saņēmušas 24 personas.


2014. gada 5. decembrī

2014. gada novembrī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 12 cilvēkiem, no tiem 10 Gruzijas pilsoņi un 2 Ukrainas pilsoņi.

Novembrī reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstīs saņēmušas 6 personas.


2014. gada 10. novembrī

2014. gada oktobrī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 10 cilvēkiem, no tiem 6 Gruzijas pilsoņi, 3 Ukrainas pilsoņi un 1 Baltkrievijas pilsonis. 


2014. gada 10. oktobrī

2014. gada septembrī brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 4 cilvēkiem, no tiem 2 Gruzijas pilsoņi, 2 Uzbekistānas pilsoņi.

Septembrī reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstīs saņēmušas 10 personas.


2014. gada 3. septembrī

2014. gada augustā brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 14 cilvēkiem, no tiem 1 Ukrainas pilsonis, 1 Uzbekistānas pilsonis un 12 Gruzijas pilsoņi.

Augustā reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstīs saņēmušas 5 personas.


2014. gada 4. augusts

2014. gada jūlijā brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 10 cilvēkiem, no tiem 2 Ukrainas pilsoņi, 8 Gruzijas pilsoņi un 1 Ēģiptes pilsonis.


2014. gada 4. jūlijā

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojs uzsāk nākamā Eiropas Atgriešanās fonda projekta posma realizāciju. Projekts „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2014.-2015. gads" (Nr. AK/IOM/EAF/2013/1) tiks realizēts laika posmā no 2014. gada 4. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam. Projekta ietvaros tiks turpināta brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana neregulārajiem imigrantiem, kas vēlēsies atgriezties uz savu izcelsmes valsti.

Projekta vispārīgais mērķis ir turpināt nodrošināt imigrācijas kontroles efektivitātes uzlabošanu, sniedzot ES standartiem atbilstošu brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzību.

Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas situācijai piemērotas brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšanu, veiksmīgi realizējot personu brīvprātīgo atgriešanos un reintegrāciju izcelsmes valstīs.


Brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšana.

Kopumā projekta ietvaros paredzēts 107 personām sniegt brīvprātīgās atgriešanās palīdzību, kurā ietilpst: 1) potenciāli atgriežamo personu konsultēšana un atgriešanās pieteikuma aizpildīšana, 2) brīvprātīgās atgriešanās saskaņošana ar atbildīgajām institūcijām 3)ceļošanas dokumentu sagādāšana, 4) ceļojuma plānošana un biļešu iegāde, 5) personas pavadīšana no apmešanās vietas Latvijā uz lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, 6)vienreiz izmaksājamā pabalsta izmaksāšana 107 personām, atgriežoties izcelsmes valstī, 7)citu valstu IOM biroju sniegtie tranzīta pakalpojumi Eiropas Savienība un trešajās valstīs, 8) nepieciešamības gadījumā sagaidīšana un nogādāšana līdz dzīvesvietai izcelsmes valstī, 9) atgriezto un konsultēto personu reģistrācija, informācijas aprite ar IOM birojiem izcelsmes valstīs, atskaišu sagatavošana par atgrieztajām personām.


Reintegrācijas palīdzības sniegšana.

Projekta ietvaros paredzēts 38 personām sniegt reintegrācijas palīdzību, kurā ietilpst: 1) potenciālo reintegrācijas palīdzības saņēmēju konsultēšana un pieteikuma aizpildīšana. Saziņā ar IOM birojiem konkrētajā izcelsmes valstī, tiks sagatavota informācija par ekonomiskajai situācijai piemērotāko reintegrācijas palīdzību. 2) palīdzības saņemšanas plāna sastādīšana, 3)IOM biroju sniegtie reintegrācijas pakalpojumi izcelsmes valstī 38 personām, 4)reintegrācijas palīdzību saņēmušo personu reģistrācija, informācijas aprites nodrošināšana ar IOM birojiem izcelsmes valstīs, atskaišu sagatavošana par reintegrācijas palīdzību saņēmušajām personām.

Projekts nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16.decembrī pieņemtās Direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi ieviešanu Latvijā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Projekta finansējums ir EUR 145 000. Eiropas Atgriešanās fonds 75%, Valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.


2014. gada 27. jūnijā

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojs laika posmā no 2013. gada maija līdz 2014. gada jūnijam realizēja Eiropas Atgriešanās fonda projektu „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2013.-2014. gads" (Nr. AK/IOM/EAF/2012/1). Projekta ietvaros tika turpināta brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana neregulārajiem imigrantiem, kas vēlējās atgriezties mājās.

Projekta vispārīgais mērķis bija nodrošināt imigrācijas kontroles efektivitātes uzlabošanu, sniedzot ES standartiem atbilstošu brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzību.

Projekta specifiskais mērķis bija nodrošināt Latvijas situācijai piemērotas brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšanu, veiksmīgi realizējot personu brīvprātīgo atgriešanos un reintegrāciju izcelsmes valstīs.

Kopā projektā tika sniegta palīdzība 115 personām, no tām 91 Gruzijas pilsonis, 2 Baltkrievijas pilsoņi, 1 Bangladešas pilsonis, 1 Indijas pilsonis, 3 Ukrainas pilsoņi, 10 Krievijas pilsoņi, 3 Uzbekistānas pilsoņi, 1 Tadžikistānas pilsonis, 1 Marokas pilsonis, 1 Turcijas pilsonis, 1 Kongo DR pilsonis.

Imigrantiem, kas izmantoja brīvprātīgās atgriešanās palīdzību projekta ietvaros, bija iespēja saņemt reintegrācijas palīdzību. Reintegrācijas pakalpojumi tika sniegti, izvērtējot atgrieztās personas iespējas un vajadzības un sastādot palīdzības saņemšanas plānu. Šī palīdzība var būt, piemēram, tehnikas, darbarīku, aparatūras, mājlopu iegāde, mazā biznesa uzsākšana vai telpu īre ar mērķi radīt apstākļus, kas palīdz personai nopelnīt sev iztiku. Projekta ietvaros reintegrācijas palīdzība tika sniegta 29 personām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Projekta finansējums 101 906LVL - Eiropas Atgriešanās fonds 75%, Valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.


2013. gada 20. decembrī
 
Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojs 2013. gada 7. maijā uzsāka jauna Eiropas Atgriešanās fonda projekta posma realizāciju. Jaunā projekta posma „Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2013.-2014. gads" (Nr. AK/IOM/EAF/2012/1) plānotais realizācijas laiks ir no 2013. gada maija līdz 2014. gada jūnijam. Šajā laika posmā plānots brīvprātīgās atgriešanās palīdzību sniegt 107 personām un reintegrācijas palīdzību pēc atgriešanās izcelsmes valstī 35 personām.

Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt imigrācijas kontroles efektivitātes uzlabošanu, sniedzot ES standartiem atbilstošu brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzību.

Projekta specifiskais mērķis ir nodrošināt Latvijas situācijai piemērotas brīvprātīgās atgriešanās palīdzības sniegšanu, veiksmīgi realizējot personu brīvprātīgo atgriešanos un reintegrāciju izcelsmes valstīs.

Projekta realizācijas laikā no 2013. gada 7. maija līdz 20. decembrim brīvprātīgās atgriešanās palīdzība sniegta 70 imigrantiem. Personas atgrieztas uz šādām valstīm: Gruzija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Bangladeša, Indija, Tadžikistāna, Maroka, Turcija, Kongo DR. 12 atgrieztās personas pēc atgriešanās saņēmušas reintegrācijas palīdzību izcelsmes valstī.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Projekta finansējums ir 101 906LVL - Eiropas Atgriešanās fonds 75%, Valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Starptautiskā Migrācijas organizācija.

Eiropas Atgriešanās fonda projektu ietvaros IOM Rīgas birojs sniedz palīdzību tiem imigrantiem, kas vēlas brīvprātīgi atgriezties izcelsmes valstīs. IOM plāno ceļojums, apmaksā ceļa izdevumus, sagādā dokumentus un izmaksā vienreizēju atgriešanās pabalstu. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar IOM birojiem attiecīgajās valstīs, atgrieztajām personām tiek sniegta reintegrācijas palīdzība, kuras mērķis ir nodrošināt personas spēju uzturēt sevi un savu ģimeni, nemeklējot jaunus bīstamus un nelegālus migrācijas ceļus uz Eiropu.

Lai pieteiktos brīvprātīgās atgriešanās palīdzībai, lūdzam sazināties ar IOM Rīgas biroju. Tālrunis 67503627.