2020.gada 6.jūlijā

Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2020.g.2.ceturksnī projekta ietvaros tika atgrieztas 7 personas - 6 uz Mongoliju un 1 uz Albāniju. Kopš projekta sākuma kopā ir atgrieztas 126 personas. 2020.gada 2. ceturksnī reintegrācijas palīdzība tika sniegta 16 personām - Armēnijas, Azerbaidžānas, Ukrainas pilsoņiem kā arī ģimenei Mongolijā. Kopumā kopš projekta sākuma ir sniegta reinegrācijas palīdzība 76 personām.