2020.gada 6.aprīlī

Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2020.gada 1. ceturksnī tika palīdzēs atgriezties mītnes zemēs 28 personām - 10 uz Ukrainu, 6 uz Azerbaidžānu, 4 uz Uzbekistānu, pa 2 uz Armēniju, Krieviju un Tadžikistānu, un pa 1 uz Indiju un Kazahstānu. Kopš projekta sākuma kopā ir atgrieztas 119 personas. 2020.gada 1. ceturksnī reintegrācijas palīdzība tika sniegta 3 personām. Janvārī tika turpināta palīdzība personai Azerbaidžānā, februārī personai Armēnijā, martā personai Azerbaidžānā un Uzbekistānā. Kopš projekta sākuma reintegrācijas palīzība ir sniegta 60 personām.