2019.gada 9.oktobrī

Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2019.gada 3.ceturksnī palīdzēts atgriezties 21 personai - 12 uz Azerbaidžānu, 3 uz Uzbekistānu, 2 uz Gruziju un pa 1 uz Mongoliju, Krieviju, Indiju un Moldovu. 2019.gada 3.ceturksnī reintegrācijas palīdzība ir sniegta  14 personām. Jūnijā reintegrācijas palīdzība ir sniegta 3 personām - Armēnijas pilsonim, 2 Tadžikijas pilsoņiem. Jūlijā reintigrācijas palīdzība sniegta 8 personām - Gruzijas pilsonim, 2 Tadžikijas pilsoņiem, Baltkrievijas pilsonim, 4 personām Azerbaidžānā. Augustā reintegrācijas palīdzība ir sniegta 3 personām - Indijas pilsonim, ģimenei Azerbaidžānā. 2019.gada 3. ceturksnī pirmsizbraukšanas palīdzība ir sniegta 6 personām.