2019.gada 15.aprīlī

Par Projektu Nr. AK/IOM/PMIF/2018/1 "Brīvprātīgās atgriešanas un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022.g."

2019.gada 1. ceturksnī ir 24 personām ir palīdzēts atgriezties to izcelsmes valstīs - 11 Azerbaidžānas, 5 Uzbekistānas, 4 Gruzijas, 2 Ukrainas un pa 1 Irānas un Ķīnas pilsoņiem. Reintegrācijas palīdzība ir sniegta 1 personai februārī, un martā reintegrācijas palīdzība ir sniegta trīs cilvēku gruzīnu ģimenei. 2019.gada 1. ceturksnī pirmsizbraukšanas palīdzība ir sniegta 10 cilvēkiem.